Ponuka

Novinky

11.2.2019
Zaviedli sme papierové tašky pri osobných odberoch, odteraz si môžete vybrať aj papierové ak nemáte radi plastové.

13.1.2019
Dáváme možnost ktorú postupne zaradíme aj do našej ponuky si vybrať kurierskú spoločnosť.
Pokial by ste mali výhradi posielať s GEIS vieme zabezpečiť aj s GLS prepravu. Stačí uviesť pri objednávke do poznámky, že prajete si posielať cez GLS.

31.5.2018
Akceptujeme emailové objednávky. Pri objednávke uviesť dodaciu adresu typ a množstvo tovaru a telefonický kontakt. Posielajte na obchod@pgchem.sk

1. Reklamácie:

posielajte na info@pgchem.sk predmet správy reklamácia. Následne kontaktujte nás telefonicky 0948 105 105. Aby sme vám spetne potvrdili, či sme prijali vašu reklamáciu. Obchodných podmienkách skontrolujte kategoriu reklamácie.

2. Zrušenie objednávky: posielajte emailom na obchod@pgchem.sk predmet správy zrusenie objednavky

3. Sťažnosť / Nespokojnosť: ohláste prosím telefonicky na 0948 105 105 alebo mailom obchod@pgchem.sk

Chlorid vápenatý, CaCl2 granule - ( 1 kg )

Dostupnosť: Skladom
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 3,05 € ( 2,54 € bez DPH )

Názov

Chlorid vápenatý ( CaCl2 ), Chlorid vápenatý ( CaCl2 ) granule

Využitie

Bezvodý chlorid vápenatý sa používa ako sušiace činidlo do exsikátora pre látky, ktoré slabo viažu vodu. Zmes ľadu a hexahydrátu chloridu vápenatého v hmotnostnom pomere 1:1,5 dosahuje teploty −49 °C, preto sa používa ako chladiaca zmes do chladiacich kúpeľov. 30% vodný roztok chloridu vápenatého tuhne pri teplote −55 °C, preto sa využíva pre ochranu uhlia, hornín a iných sypkých materiálov pred zamŕzaním.
Roztokom chloridu vápenatého (koncentrácia závisí na poveternostných podmienkach) sa pri zimnej údržbe komunikácií pri väčších mrazoch zvlhčujú posypové soli na báze chloridu sodného pri posype vozoviek technológiou „vlhčenej soli“ (pri slabších mrazoch sa soľ zvlhčuje len roztokom chloridu sodného). Chlorid vápenatý pre posyp bol v roku 2001 asi 6× drahší ako posypová soľ chlorid sodný, má však rýchlejší účinok a pôsobí pri nižších teplotách. Eutektický bod vodného roztoku s ideálnou koncentráciou asi 30% môže byť −50°C, pre bežné potreby zimného ošetrovanie komunikácií je chlorid vápenatý veľmi účinný až do −35 °C (chlorid sodný len do zhruba −5 °C, maximálne −7 °C). Podľa švédskych výskumov však viac narušuje betón, a preto Švédsko od jeho užívania úplne ustúpilo.

Informácie

Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec:     CaCl2
Vzhľad:     Biela práškovitá alebo kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti:
Molekulová hmotnosť     111,0 u (bezvodný)
129,0 u (monohydrát)
147,0 u (dihydrát)
183,1 u (tetrahydrát)
219,1 u (hexahydrát)
Molárna hmotnosť     110,99 g/mol (bezvodný)
129,0 g/mol (monohydrát)
147,02 g/mol (dihydrát)
183,05 g/mol (tetrahydrát)
219,08 g/mol (hexahydrát)
Teplota topenia     772,0 °C (bezvodný)
260,0 °C (monohydrát)
176,0 °C (dihydrát)
45,5 °C (tetrahydrát)
30,0 °C (hexahydrát)
Teplota varu     1 600 °C
Hustota     1,15 g/cm³ (bezvodný)
1,84 g/cm³ (dihydrát)
1,83 g/cm³ (tetrahydrát)
1,71 g/cm³ (20 °C, hexahydrát)
Rozpustnosť     vo vode:
bezvodný
59,5 g/100 ml (0 °C)
74,5 g/100 ml (20 °C)
158,0 g/100 ml (100 °C)
dihydrát
97,6 g/100 ml (0 °C)
130,1 g/100 ml (20 °C)
437,4 g/100 ml (100 °C)
hexahydrát
283,6 g/100 ml (0 °C)
3 639,8 g/100 ml (30 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
metanol
21,8 g/100 ml (0 °C)
29,2 g/100 ml (20 °C)
38,5 g/100 ml (40 °C)
etanol
18,3 g/100 ml (0 °C)
25,8 g/100 ml (20 °C)
353,0 g/100 ml (40 °C)
acetón
0,01 g/100 ml (20 °C)

UPOZORNENIE:

Výstražné slovo: Výstraha
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P280 -
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351 - Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P337+P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.