Ponuka

Novinky

OZNAM
Kvôli obrovskému návalu objednávok sme pozastavili predaj strategických komodít do doby, kým dobehneme staré objednávky, tiež z dôvodu, že ľudia neustále volajú a znemožňujú nám tým prácu. Za pochopenie ďakujem a, keď ani toto opatrenie nepomôže vypne sa telefón, kým sa nevybavia všetky staré objednávky.

1 DOBIERKY SÚ POVOLENÉ LEN PLATOBNOU KARTOU U KURIERA ( DAJTE DO POZNÁMKY ZAPLATIM KARTOU A NEMUSÍME VOLAŤ )
2 PREVODY FUNGUJÚ ŠTANDARDNE
3. RESPIRÁTORY NEBUDÚ
4. NEPÍŠTE EMAILY A NEVOLAJTE KEDY SA VAŠA OBJEDNÁVKA VYBAVI ROBÍME ČO JE NAŠICH SILÁCH
5. Čím viac položiek v objednávke tým dlhšie trvá vybaviť, keď sa neustále dopĺňa a pod. Celý deň sa rieši len emaily a telefonáty a nestíhame robiť vaše objednávky.

PVC práškový - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,40 € ( 1,17 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 10%

Názov

Práškový PVC , Polyvinylchlorid

Informácie

Ide o nízkomolekulárny homopolymér vinylchloridu vyrobený emulznou polymerizáciou. Je to veľmi jemný prášok čisto bielej farby, bez zápachu. Stály proti kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. Rozpustný v chlórovaných uhľovodíkoch, nerozpúšťa sa vo vode.

Využitie

Využíva sa v pyrotechnike, zlepšuje intenzitu farieb pri uvoľňovaní Ch+ katiónov. V priemysle sa využíva ako základná látka na tvorbu umelej hmoty.

Špecifikácie

Viskozitné číslo: 70-78 cm3.g-1
pH vodného výluhu - 9,5 ± 1,5
K-hodnota - 55 ± 1,5+
Sypná hustota: 0,590 ± 0,030 g.cm-3

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

R 8: Dotyk s horlavím materiálom môže spôsobit požiar
R 22: Zdraviu škodlivý pri požití
R 41: Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí

S 1/2: Uchovávajte uzamknuté a mimo dosah detí
S 17: Uchovávajte mimo dosah horlavých materiálov
S 26: Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhladajte lekársku pomoc
S 39: Používajte osobné ochranné prostriedky pre oči a tvár