Ponuka

Novinky

PVC práškový - ( 250 g )

Dostupnosť: Nedostupné
Množstvo: x 1 ks
Cena s DPH: 1,40 € ( 1,17 € bez DPH )
Množstvo Zľava
2 ks a viac 5%
5 ks a viac 10%

Názov

Práškový PVC , Polyvinylchlorid

Informácie

Ide o nízkomolekulárny homopolymér vinylchloridu vyrobený emulznou polymerizáciou. Je to veľmi jemný prášok čisto bielej farby, bez zápachu. Stály proti kyselinám, zásadám, alkoholom a alifatickým uhľovodíkom. Rozpustný v chlórovaných uhľovodíkoch, nerozpúšťa sa vo vode.

Využitie

Využíva sa v pyrotechnike, zlepšuje intenzitu farieb pri uvoľňovaní Ch+ katiónov. V priemysle sa využíva ako základná látka na tvorbu umelej hmoty.

Špecifikácie

Viskozitné číslo: 70-78 cm3.g-1
pH vodného výluhu - 9,5 ± 1,5
K-hodnota - 55 ± 1,5+
Sypná hustota: 0,590 ± 0,030 g.cm-3

Skladovanie

Skladujte v uzavretej nádobe na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE:

R 8: Dotyk s horlavím materiálom môže spôsobit požiar
R 22: Zdraviu škodlivý pri požití
R 41: Nebezpečenstvo vážneho poškodenia očí

S 1/2: Uchovávajte uzamknuté a mimo dosah detí
S 17: Uchovávajte mimo dosah horlavých materiálov
S 26: Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhladajte lekársku pomoc
S 39: Používajte osobné ochranné prostriedky pre oči a tvár